Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Studia doktoranckie (stacjonarne 3. stopnia) - wygaszane

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie prowadzi (aż do rekrutacji w roku akad. 2018/2019) czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie kończące się nadaniem stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie fizyki albo biofizyki. Obecnie tę rolę przejęły Szkoła Doktorska AGH i Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska.

Prace doktorskie mogły być prowadzone w zakresie następujących specjalności:

  • biofizyka
  • fizyka ciała stałego
  • fizyka cząstek elementarnych
  • fizyka komputerowa
  • fizyka medyczna i dozymetria
  • fizyka środowiska naturalnego
  • fizyka teoretyczna
  • fizyczne podstawy elektroniki
  • techniczna fizyka jądrowa

Uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wydziałowe studia doktoranckie od roku 2007/08 są prowadzone w języku angielskim. Szczegółowe informacje odnośnie programu studiów dostępne są w systemie Syllabus KRK dla dyscypliny fizyka oraz biofizyka.

———

Strona główna Wydziału