Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Katedry


Katedra/Zespół Kierownik Katedry/Zespołu

Katedra Fizyki Ciała Stałego

dr hab., prof. AGH
Łukasz Gondek
–– Zespół Badań Strukturalnych, Magnetycznych i Aplikacyjnych dr hab., prof. AGH
Łukasz Gondek
–– Zespół Efektów Kwantowych w Nanostrukturach prof. dr hab. inż.
Marek Przybylski
–– Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów prof. dr hab.
Czesław Kapusta
–– Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych prof. dr hab. inż.
Zbigniew Tarnawski
–– Zespół Nanostruktur Powierzchniowych prof. dr hab.
Tomasz Ślęzak

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

prof. dr hab.
Janusz Wolny

Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki

dr hab. inż., prof. AGH
Magdalena Szczerbowska-Boruchowska
–– Zespół Badań Biomedycznych i Środowiskowych dr hab. inż., prof. AGH
Magdalena Szczerbowska-Boruchowska
–– Zespół Biospektroskopii Atomowej i Molekularnej dr hab. inż., prof. AGH
Joanna Chwiej
–– Zespół Obrazowania i Modelowania dr hab., prof. AGH
Zenon Matuszak

Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej

prof. dr hab.
Zdzisław Burda
–– Zespół Technik Informacyjnych i Badań Systemowych prof. dr hab. inż.
Piotr Kulczycki
–– Zespół Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń prof. dr hab.
Stanisław Bednarek
–– Zespół Układów Złożonych prof. dr hab.
Zdzisław Burda
–– Zespół Wsparcia Komputerowego dr inż.
Antoni Dydejczyk

Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek

dr hab. inż., prof. AGH
Tomasz Szumlak
–– Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania prof. dr hab. inż.
Władysław Dąbrowski
–– Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych dr hab. inż., prof. AGH
Iwona Grabowska-Bołd

Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

prof. dr hab.
Piotr Bożek
–– Zespół Fizyki Środowiska dr hab. inż., prof. AGH
Mirosław Zimnoch
–– Zespół Fizyki Układów Silnie Oddziałujących prof. dr hab.
Piotr Bożek
–– Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki prof. dr hab.
Kvetoslava Burda


Zespół Obsługi Dydaktyki

dr
Anna Wnęk
Strona główna Wydziału