Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-08-18 Rozpraszanie foton-foton
B.Szafran

W marcu informowaliśmy o odkryciu elastycznego rozpraszania foton-foton na LHC przez eksperyment ATLAS.

Rozpraszanie elastyczne foton-foton zostało teoretycznie przewidziane przez Heisenberga i jego studenta Eulera w pierwszej połowie XX wieku. W doświadczeniu użyto fotonów generowanych w silnym polu elektromagnetycznym pochodzącym od relatywistycznych wiązek jąder ołowiu. Pomiar został wykonany przez grupę z WFiIS AGH pod kierownictwem dr hab. inż. Iwony Grabowskiej-Bołd wraz z fizykami z zaprzyjaźnionych instytutów z DESY, Uniwersytetu Jana Gutenberga z Moguncji oraz IFJ PAN. Pomiar jest konsystentny z przewidywaniami teorii Modelu Standardowego.

Praca dokumentująca odkrycie została opublikowana w Nature Physics . Nature wydało również notkę na temat artykułu.

CERN oraz eksperyment ATLAS opisuja znaczenie odkrycia na swoich portalach.

2017-09-26 Zapisy do grup pościgowych z modułów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2017-09-26 Anglojęzyczne moduły obieralne profesorów wizytujących [więcej] go


2017-09-25 Małopolska Noc Naukowców 2017 [więcej] go


2017-09-21 Zawieszenie zajęć - 2 października [więcej] go


2017-09-21 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 [więcej] go


2017-07-08 POWER: 1. miejsce środowiskowych studiów doktoranckich FCB [więcej] go


2017-07-07 Absolwenci II stopnia WFiIS najlepiej wynagradzani w kraju [więcej] go


2017-07-07 Zmiana zasad wysyłania poczty z programów użytkowników (via SMTP) [więcej] go


2017-05-30 Stypendia - nowe zasady składania wniosków [więcej] go


Strona główna Wydziału